TKRs bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 24.november kl.18
i Kulturcenter Kildevæld, Bellmannsgade 5 C, 2100 Østerbro.

Det er kun muligt at stemme ved personligt fremmøde.


Emne: Bestyrelsen ønsker opbakning til en beslutning om at etablere to padelbaner i

Ryparken langs med tennisbane 3 og 4. Det sker i samarbejde med Københavns

Kommune, men vil samtidig kræve en investering fra klubben på omkring 800.000 kr.

Denne investering forventes dog genindtjent på omkring 4 år (afhængig af den valgte

pris-og medlemsmodel.


På mødet vil padelinstruktør, kandidat i idræt og sundhed Arne Debel fortælle om padel

og erfaringer med padel i foreningslivet.

Bestyrelsen vil orientere nærmere om det konkrete padelprojekt og økonomien i

projektet.

Derefter vil der være diskussion og afstemning.

Som medlem vil du have modtaget en mail d. 8/11 med mere information om projektet.

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle