Indkaldelse til Generalforsamling for året 2020

Kære medlemmer


Vi håber, at I holder ketcheren højt trods omstændighederne.

I henhold til Tennisklubben Ryvangs vedtægter punkt 5.1, indkalder bestyrelsen hermed til den årlige ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen bliver afholdt den 17. marts, kl. 18.00.

Generalforsamlingen afholdes online grundet de nuværende omstændigheder.

Tilmelding skal ske via dette event:

https://tkr.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1537


Den foreløbige dagsorden er således:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent)

3) Valg af to stemmetællere

4) Formandens årsberetning til godkendelse

5) Kasserens fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

6) Behandling af indkomne forslag

7) Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for næste år

8) Bestyrelsens forslag til årets budget til godkendelse

9) Valg af bestyrelse på 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (hvert år)

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år)

11) Eventuelt.


Den endelige dagsorden udsendes med mail 2 uger før generalforsamlingen og samtidig lægges bestyrelsens årsberetning, reviderede årsregnskab og budget for det kommende år på hjemmesiden.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes pr. mail til bestyrelsen/formanden senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag til ændring af vedtægterne sendes pr. mail til bestyrelsen/formanden senest 1 måned før generalforsamlingen.

For god ordens skyld nævnes det, at det er foreningens aktive medlemmer over 18 år, som har betalt kontingent inden generalforsamlingen, der har stemmeret til generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Passive medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

På generalforsamlingen vil formand og bestyrelse uddybe formandsberetningen og tegne et billede af den positive udvikling klubben står i.

Vi får brug for nye personer, der kan træde ind i bestyrelsen eller som suppleant, der har mod på at bidrage aktivt til klubbens udvikling og opgaver.


Denne indkaldelse sendes via mail samt lægges på hjemmesiden som nyhed samt på undersiden for generalforsamlinger.

Vi håber på at se mange af jer.

Bestyrelsen


Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle