Indkaldelse til Generalforsamling for året 2021


Kære medlemmer

I henhold til Tennisklubben Ryvangs vedtægter punkt 5.1, indkalder bestyrelsen hermed til den årlige ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen bliver afholdt den 23. marts, kl. 18.00

OBS! Generalforsamlingen afholdes i Huset - Salon K (hvor vi for år tilbage afholdt jubilæumsfest). Adressen er Rådhusstræde 13, 1466 København. Koden til døren er: 128642

Den foreløbige dagsorden er således:

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af to stemmetællere
4) Formandens årsberetning til godkendelse
5) Kasserens fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
6) Behandling af indkomne forslag
- 6.1 Genoprettelse af Ryvang Park ved Søren Bisgaard
- 6.2 Nyt baneunderlag til indendørshallen i Ryparken ved Søren Bisgaard
- 6.3 Vedtægtsændring
7) Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for næste år
8) Bestyrelsens forslag til årets budget til godkendelse
9) Valg af bestyrelse på 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (hvert år)
10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år)
11) Eventuelt
- Drøftelse af ønsker om etablering af padel-baner i TKR

På klubbens hjemmeside finder du bestyrelsens årsberetning, reviderede årsregnskab og budget for det kommende år under menuen 'Om TKR' - link til siden her

For god ordens skyld nævnes det, at det er foreningens aktive medlemmer over 18 år, som har betalt kontingent inden generalforsamlingen, der har stemmeret til generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Passive medlemmer er ikke valgbare, og har ikke stemmeret.

På generalforsamlingen vil formand og bestyrelse uddybe formandsberetningen, og tegne et billede af den udvikling klubben står i.

Denne indkaldelse sendes via mail samt lægges på hjemmesiden på undersiden for generalforsamlinger sammen med årsregnskab og budget.

Vi håber på at se mange af jer.

BestyrelsenFølg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle