Kære medlemmer

I henhold til Tennisklubben Ryvangs vedtægter § 5.10, indkalder bestyrelsen hermed til ekstraordinær generalforsamling.

TKR har fået bidrag fra Københavns Kommune til at omlægge bane 5 og 6 til helårsbaner. I den forbindelse ønsker bestyrelsen at drøfte og vedtage vores del af finansieringen (omkring 650.000 kr) af banerne på en ekstraordinær generalforsamling.
Endvidere deltager en repræsentant for Red Plus, som kan svare på spørgsmål om banerne og etableringen.

Generalforsamlingen bliver afholdt den torsdag 2. december kl. 17.30 i Østerbrohuset – Århusgade 103.

I forhold til bestilling af sandwich må du gerne tilmelde dig via en event (ikke krav for at deltage):

Den foreløbige dagsorden er således:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Valg af to stemmetællere

4) Status på udviklingsarbejdet i klubben

5) Finansiering af helårsbaner - afstemning

6) Orientering og tilmelding til juleindsamling – Babusasokker
https://bambusa.dk/wp-content/uploads/2021/03/salgsbrosjyre2020-dansk-klubb2-web2.pdf

7) Eventuelt


For god ordens skyld nævnes det, at det er foreningens aktive medlemmer over 18 år, som har betalt kontingent inden generalforsamlingen, der har stemmeret til generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

Denne indkaldelse sendes via mail samt lægges på hjemmesiden som nyhed samt på undersiden for generalforsamlinger.

Vi håber på at se mange af jer.

Bestyrelsen

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle