DAI STÆVNE I TENNIS d. 4. – 5. september 2021

Dansk Arbejder Idrætsforbund indbyder herved til DAI-LANDSSTÆVNE.

Stævnet afvikles i år hos KTK, Kløvermarksvej 34, 2300 København S.

Turneringen forventes at begynde kl. 9.00 begge dage.

Alle kan deltage - Vi spiller i følgende rækker: A, B, motion og veteran. (Juniorer er velkomne til
at deltage i seniorrækkerne). 

Inden for hver række spilles i følgende kategorier:
A-række:            B-række:          Motion                  Veteran-række:
Herresingle         Herresingle        Herresingle            Herresingle 45+
Damesingle        Damesingle        Damesingle            Herresingle 55+
Herredouble       Herredouble       Herredouble           Damesingle 40+
Damedouble       Damedouble       Damedouble          Herredouble 45+
Mixdouble          Mixdouble          Mixdouble              Damedouble 40+

Turneringsudvalget forbeholder sig ret til at vurdere spilleniveauet og evt. flytte tilmeldte til en højere/ lavere rækker.

Man kan maximalt melde sig i to rækker. DAI stiller bolde til rådighed til kampene.

Tilmelding
: sker på: https://dai-sport.dk/dai-tennis-landsstaevne-2021/

Sidste frist er fredag d. 27. august 2021.

Deltagergebyret udgør kr. 70.- pr. singlespiller og kr. 100.- pr. doublepar. Beløbene opkræves
klubvis sammen med fremsendelse af program for turneringen.

Spisning: Om dagen er der åbent for salg af mad, øl, vand, kaffe m.m. Lørdag aften vil der evt.
være mulighed for spisning i klubhuset. Nærmere info følger.

Lodtrækning foregår kort tid efter sidste frist. Programmet offentliggøres på ovennævnte
hjemmeside så hurtigt som muligt herefter ca. 1. september.

DAI tennisudvalg
Henvendelse primært til mail@daitennis.dk

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle