MEDLEMSKAB - Banepleje

Banepleje er en god og vigtig vane. Hvis du er nyt medlem, kan det ikke forventes at du gør det perfekt. Spørg personalet på anlægget eller andre medlemmer, hvis du har mulighed for det.
 
 
Før man starter spillet: Skal banerne vandes og linjerne fejes!!

Efter man har spillet:   Skal banerne repareres for evt. huller, fejes og vandes !!

Banepleje - fejning - vanding

Sådan fejer man baner i TKR: Start i yderkanten af banen (uden for banens linjer) og fej rundt på den ene halvdel, indtil du og kosten er inde på midten af banehalvdelen. Fortsæt derfra videre ud over sidelinjen.

For at banerne skal holde sig så gode som muligt gennem sæsonen, er der opstillet nogle ordensregler, som medlemmerne skal følge:

1. Betræd kun banerne med tennissko.

2. Spil aldrig på en tør bane (banen bliver løs). Vand hvis nødvendigt.

3. Fej aldrig linjerne efter spil (overdreven fejning af linjer kan gøre dem løse).

4. Det er valgfrit, at feje banerne før spil.

5. Spil aldrig på en meget våd bane. Banen bliver hullet og ujævn - og næsten umulig at reparere.

6. Udjævn eventuelle huller i banen med det samme. Skrab hullet sammen med foden og tryk det fast.

7. Fej banen efter spillet med de brede koste. Banen skal fejes helt ud til hegnet, så gruset ikke samler sig i siderne, og ukrudtet holdes nede.

8. Vand banerne, hvis nødvendigt, og husk at lukke for vandet efter brug

9. Sæt redskaberne på plads

10. Ryd op, så der ikke er affald ved bænkene eller på banen

De forskellige lag

Det nederste lag på en tennisbane består af grove slagger på op til 15 centimeter i tykkelse. Deres funktion er at stabilisere bunden og bortlede vand til videre nedsivning.

Det mellemste lag består af fine slagger på maksimalt op til fem centimeter i tykkelse. I disse slagger er der blandet muldjord, og deres funktion er at holde på fugtigheden i tørre perioder samt være gennemtrængelig ved regnskyl.

Toplaget er tennisgruset. Det er fremstillet af knust tegl, iblandet tørler. Kornstørrelserne på de forskellige partikler skal kile sig sammen, men ikke mere fast end at vand kan komme igennem. Det er en vigtig forudsætning for at få en fast bane, men uden løbende vedligeholdelse bliver banen aldrig god.
 
 

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle