Kære medlemmer

I lyset af forsamlings-forbuddet har bestyrelsen opgivet at holde generalforsamlingen på Vandværket som ellers varslet. Istedet vil det blive afholdt  som et videomøde over Zoom. Det bliver d. 30. april kl. 18:00.

For at deltage skal du tilmelde dig under fanebladet: Tilmeldinger -> Event.
 
Når du har gjort dette, vil du på dagen modtage en mail med et link til selve mødet. Du vil herefter kunne deltage aktivt, stille spørgsmål og  stemme. 
 

--- 

I henhold til Tennisklubben Ryvangs vedtægter punkt 5.1, indkalder bestyrelsen hermed til den årlige ordinære generalforsamling.

Den endelig dagsorden er således:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Valg af to stemmetællere

4) Formandens årsberetning til godkendelse

5) Kasserens fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

6) Behandling af indkomne forslag*

7) Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for næste år

8) Bestyrelsens forslag til årets budget til godkendelse

9) Valg af bestyrelse på 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (hvert år)

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år)

11) Eventuelt

* Af indkomne forslag er der kommet:

  • ingen (det tidligere forslag er trukket tilbage)

Denne endelige dagsorden lægges sammen med bestyrelsens årsberetning, reviderede årsregnskab og budget for det kommende år på hjemmesiden.

For god ordens skyld nævnes det, at det er foreningens aktive medlemmer over 18 år, som har betalt kontingent inden generalforsamlingen, der har stemmeret til generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Passive medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

På generalforsamlingen vil formand og bestyrelse uddybe formandsberetningen og tegne et billede af den udvikling klubben står i.

Vi får brug for én ny person, der kan træde ind i bestyrelsen eller som suppleant, der har mod på at bidrage aktivt til klubbens udvikling og opgaver.

Der bydes på lidt mad og forfriskninger til den tid.

(Denne meddelelse er sendt via mail til alle klubbens medlemmer) 

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle