Tiden er nu kommet til en fornyelse i bestyrelsen. Efter omkring seks års bestyrelsesarbejde vil Lars Tonnesen, Henning Vagn Jensen, Morten Kardos, Judith Mertz-Nielsen og Pernille Wiberg gerne afløses. Mens Max Petersen, Amela Zimmermann (kasserer) og Michael Mejer samt Pia Knudsen godt vil fortsætte. Michael Mejer gerne som formand, Vi fem afgående bestyrelsesmedlemmer fortsætter i klubben, og vi er også indstillede på at give en hånd med i sommersæsonen med at køre de nye bestyrelsesmedlemmer ind i arbejdet.

Vi får derfor brug for 4 nye friske kandidater til bestyrelsen samt 1 ny (aktiv) suppleant. Man kan opfatte tjansen som en slags værnepligt, men faktisk også som et godt tilbud. Du får lejlighed til at kende hele klubben som virksomhed, til at være del af et aktivt fællesskab, hvor man selv kan vælge indsatsområde, og du får en mindre honorering. Gennem året holder vi normalt fem møder, resten klares via mail og klub modul. Bestyrelsen vil meget gerne sikre sig, at der kan opstilles nogle gode kandidater til generalforsamlingen, herunder at de har et indtryk af arbejdet. Så derfor vil vi meget håbe på, at interesserede kontakter bestyrelsen, så vil Lars Tonnesen eller Michael Mejer give dem en briefing. Vi er i dialog med nogle medlemmer, men vi skal have fat i flere, for at klubben kan køre solidt videre. Så spørg dig selv, skulle det ikke være nu??

Når du har besluttet dig for at stille op, så ring til Lars på 22199506 eller til Michael på  

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle