Vi indkalder hermed til den årlige generalforsamling i Tennisklubben Ryvang tirsdag den 12. marts, 2019, kl. 18.30, i Østerbrohuset, Århusgade 101, 2100 København Ø. Mødelokalet på 1. sal, Salen.

Årsrapport og Regnskab 2018 og Budget 2019 er under udarbejdelse. Efter behandling på bestyrelsesmødet den 20. februar lægges formandens beretning, regnskabet og budgettet ud på hjemmesiden. Det sker forventeligt den 25. februar.

På generalforsamlingen vil formand og bestyrelse uddybe formandsberetningen og tegne et billede af den positive udvikling klubben står i. Forhåbentlig kan der også siges lidt konkret om den moderniseringsplan Københavns Kommune har for Ryparken, som ventes igangsat i maj måned. Endelig skal vi have nybesat en række pladser i bestyrelsen. Og vi skal have vedtaget forslaget til revision af vedtægterne (udsendt i december).

Generalforsamlingen byder på sandwich og forfriskninger.

Tiden er nu kommet til en fornyelse i bestyrelsen. Efter omkring seks års bestyrelsesarbejde vil Lars Tonnesen, Henning Vagn Jensen, Morten Kardos og Pernille Wiberg gerne afløses. Mens Max Petersen, Amela Zimmermann (kasserer), Michael Mejer og Judith Mertz-Nielsen samt Pia Knudsen godt vil fortsætte. Michael Mejer gerne som formand, Vi fire afgående bestyrelsesmedlemmer fortsætter i klubben, og vi er også indstillede på at give en hånd med i sommersæsonen med at køre de nye bestyrelsesmedlemmer ind i arbejdet.

Vi får derfor brug for 3 nye friske kandidater til bestyrelsen samt 1 ny (aktiv) suppleant. Man kan opfatte tjansen som en slags værnepligt, men faktisk også som et godt tilbud. Du får lejlighed til at kende hele klubben som virksomhed, til at være del af et aktivt fællesskab, hvor man selv kan vælge indsatsområde, og du får en mindre honorering. Gennem året holder vi normalt fem møder, resten klares via mail og klub modul. Bestyrelsen vil meget gerne sikre sig, at der kan opstilles nogle gode kandidater til generalforsamlingen, herunder at de har et indtryk af arbejdet. Så derfor vil vi meget håbe på, at interesserede kontakter bestyrelsen, så vil Lars Tonnesen eller Michael Mejer give dem en briefing. Vi er i dialog med nogle medlemmer, men vi skal have fat i flere, for at klubben kan køre solidt videre. Så spørg dig selv, skulle det ikke være nu??

Så vil du høre mere om klubben og bestyrelsesarbejdet, vil du have indflydelse på den nye bestyrelse og har du gode ideer til at sikre TKR’s gode sociale miljø og trivsel, så lad os ses til generalforsamlingen.

Blandt arbejdsopgaverne i bestyrelsen kan nævnes:

 • Arrangement af div Event's, f.eks. Grill In, Åben bane, Big Box, minitennis, klubturneringer mm. – og måske også nogle hyggelige arbejdsevents

 • Organisering af den årlige tennisrejse til Kroatien eller anden destination

 • Udvikling af klubben i samarbejde med KTU/DTF, DGI og vores lokale klubpartnere: Sporvejenes Tennisafdeling og Berlingske Tidendes Tennisklub

 • Organisering af klubbens træningstilbud

 • Organisering af klubbens turneringshold og holdkampe

 • Organisering af de praktiske ting for klubbens kommunikation herunder hjemmeside, nyhedsbreve, banebooking, bestyrelsesmail mm.

 • Organisering af møder og dagsordener. Samt være referent eller ordstyrer til møderne

 • Organisering og fordeling af vinterbaner – herunder kontakten til Ryparken og Svanemøllehallen

 • Administrere klubbens regnskab og økonomi

 • Håndhæve ansvaret for baneanlægget i forhold til HP-tennis, Ryparken og Københavns Kommune

 • Deltagelse i ca. 5 bestyrelsesmøder om året plus valgt arbejde

Den formelt nye bestyrelse konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. Det giver mulighed for at rokere med opgaverne efter lyst og kompetencer.

Hvis der skulle være yderligere spørgsmål, så kontakt den nuværende formand: larstonnesen@mail.dk eller Michael Mejer michaelromejer@gmail.com . Lad os endelig høre fra dig, så vi sammen kan sikre en fortsat god klub.

Vel mødt til TKR’s generalforsamling den 12. marts, 2018 Kl. 18.30, Østerbrohuset, Århusgade 101, 2100 København Ø. Mødelokalet på 1. sal, Salen.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent

 1. Valg af referent

 1. Valg af to stemmetællere

 1. Formanden aflægger beretning på bestyrelsens vegne til godkendelse

 1. Kassereren fremlægger årsregnskabet til godkendelse

 1. Behandling af indkomne forslag (skriftligt 3 uger før generalforsamlingen)

 1. Vedtagelse af forslag til ændringer i Vedtægterne

 1. Fastsættelse af kontingenter og administrationsgebyr for næste år

 1. Bestyrelsen fremlægger årets budget til godkendelse

 1. Valg af bestyrelse: 7 medlemmer og 2 suppleanter (hvert år)

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år)

 1. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Den 9. januar 2019

Lars Tonnesen

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle