INDKALDELSE
TIL GENERALFORSAMLING
2015 i Tennisklubben Ryvang
Medlemmerne indkaldes hermed til TKR' s generalforsamling den 8. april 2015 i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen
opfordrer alle interesserede til at møde op og deltage. Den nuværende bestyrelse vil afgive årsberetning og gennemgå regnskabet. Regnskab 2014 , budget 2015 og årsberetning 2014 er under udarbejdelse netop nu og vil kunne ses på hjemmesiden efter
behandlingen på det sidste bestyrelsesmøde den 26. februar. Regnskab og aktiviteter ser yderst tilfredsstillende ud. Generalforsamlingen byder på sandwich og forfriskninger.

De fleste af bestyrelsens 7 medlemmer er indstillet på at fortsætte.
Vi regner med, at der vil blive brug for 1-2 nye bestyrelsesmedlemmer. Især er vi interesserede i et medlem med regnskabserfaring
til kassererposten. Vi styrer efter at lægge de løbende bogholderiopgaver ud som en særlig honoreret opgave, gerne til et klubmedlem. Vi vil snarest annoncere efter vedkommende. Kassereren har herefter opgaven med at være ansvarlig for det overordnede regnskab. Har du lyst til at prøve kræfter med TKR’s bestyrelses- og
foreningsarbejde og derved sikre TKR’s gode sociale miljø og trivsel, vil vi opfordre dig til at stille op som kandidat til TKR’s bestyrelse ved generalforsamlingen.

Af de mange arbejdsopgaver i bestyrelsen kan nævnes:

 • Arrangement af aktiviteter for at fremme det sociale omkring klubbens juniorer og døve/hørehæmmede.
 • Arrangement af Event's, f.eks. burgerturnering, Ryvang Cup, Hyg-ind, Big Box, klubturneringer mm.
 • Organisering af den årlige tennisrejse til Marokko/Gran Canaria
 • Udvikling af idé- og strategimål for klubben med fokus på klubbens værdier, bl.a. også som klub for døve/hørehæmmede.
 • Organisering af klubbens træningstilbud.
 • Organisering af klubbens holdkampe.
 • Organisering af praktiske ting for klubbens trivsel herunder hjemmeside, banebooking, bestyrelsesmail mm.
 • Organisering af møder og dagsordener. Samt være referent eller ordstyrer til møderne.
 • Organisering og fordeling af vinterbaner.
 • Administrere klubbens regnskab og økonomi.
 • Opretholde kontakt til interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Deltagelse i ca. 4 - 5 bestyrelsesmøder om året plus valgt arbejde.

I det bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen, vil du få mulighed for at få indflydelse på de opgaver, som du især har lyst til.
 Hvis der skulle være yderligere spørgsmål, kan du kontakte nuværende formand: larstonnesen@mail.dk .
Lad os endelig høre fra dig, så vi kan starte det kommende bestyrelsesår med en  fuldtallig og frisk bestyrelse.

Vel mødt til TKR’s generalforsamling den 8. april 2015 Kl. 18.30, Østerbrohuset, Århusgade 101, 2100 København Ø. Mødelokalet på 1. sal, Salen.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 5. Kassereren fremlægger årsregnskabet (2014) til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag (skriftligt 3 uger før generalforsamlingen)
 7. Fastsættelse af kontingenter og indskud for næste år
 8. Bestyrelsen fremlægger årets budget (2015) til godkendelse
 9. Valg af bestyrelse: 7 medlemmer og 2 suppleanter (hvert år)
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år)
 11. Eventuelt
På bestyrelsens vegne
Den 20. januar 2015
 Lars Tonnesen
formand
for TKR


NB.
Du kan afmelde nyhedsbreve, ved at logge ind og sætte markering i feltet
Ønsker ikke nyhedsbrev på din profil.
Klik her www.tkr.dk for at besøge vores
hjemmeside.