INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2018 i TKR 13. marts

Vi indkalder hermed til den årlige generalforsamling i Tennisklubben Ryvang tirsdag den 13. marts, 2018, kl. 18.30, i Østerbrohuset, Århusgade 101, 2100 København Ø. Mødelokalet på 1. sal, Salen.

Årsrapport og Regnskab 2017 og Budget 2018 er under udarbejdelse. Efter behandling på bestyrelsesmødet den 6. februar lægges formandens beretning, regnskabet og budgettet ud på hjemmesiden. Det sker forventelig den 25. februar.

På generalforsamlingen vil formand og bestyrelse uddybe formandsberetningen og tegne et billede af den udvikling klubben står i. Forhåbentlig kan der også siges lidt mere om de renoverings- og moderniseringsplaner Københavns Kommune arbejder med for 2018 og fremefter for Svanemøllehallen og Ryparken.

Generalforsamlingen byder på sandwich og forfriskninger.

Hele den nuværende bestyrelse er indstillet på at fortsætte. Både Lars Tonnesen, Max Petersen, Amela Zimmermann, Henning Vagn Jensen, Morten Kardos, Michael Mejer og Judith Mertz-Nielsen samt de aktive suppleanter Pia Knudsen og Pernille Wiberg.

Bestyrelsen forventer, at der bliver behov for en vis fornyelse til næste generalforsamling. Vi vil derfor gerne allerede nu knytte interesserede medlemmer til os, ligesom der kan være mulighed at stå for visse arrangementer. Så vil du høre mere om klubben og bestyrelsesarbejdet, og har du gode ideer til at sikre TKR’s gode sociale miljø og trivsel, så mød op og deltag i generalforsamlingen.

Blandt arbejdsopgaverne i bestyrelsen kan nævnes:

 • Arrangement af div Event's, f.eks. Grill In, Åben bane, Big Box, minitennis, klubturneringer mm. – og måske også nogle hyggelige arbejdsevents

 • Organisering af den årlige tennisrejse til Kroatien eller anden destination

 • Udvikling af idé- og strategimål for klubben med fokus på klubbens værdier, bl.a. som klub for døve/hørehæmmede, for juniorer og som anlægsklub/lokalområdeklub

 • Organisering af klubbens træningstilbud

 • Organisering af klubbens turneringshold og holdkampe

 • Organisering af de praktiske ting for klubbens kommunikation herunder hjemmeside, nyhedsbreve, banebooking, bestyrelsesmail mm.

 • Organisering af møder og dagsordener. Samt være referent eller ordstyrer til møderne

 • Organisering og fordeling af vinterbaner – herunder kontakten til Ryparken og Svanemøllehallen

 • Administrere klubbens regnskab og økonomi

 • Håndhæve ansvaret for baneanlægget i forhold til HP-tennis, Ryparken og Københavns Kommune

 • Deltagelse i ca. 5 bestyrelsesmøder om året plus valgt arbejde

Den formelt nye bestyrelse konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. Det giver mulighed for at rokere med opgaverne efter lyst og kompetencer.

Hvis der skulle være yderligere spørgsmål, så kontakt den nuværende formand: larstonnesen@mail.dk . Lad os endelig høre fra dig, vi er kun interesserede i at få yderligere gode kræfter med ind i eller omkring bestyrelsen.

Vel mødt til TKR’s generalforsamling den 13. marts, 2018 Kl. 18.30, Østerbrohuset, Århusgade 101, 2100 København Ø. Mødelokalet på 1. sal, Salen.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent

 1. Valg af referent

 1. Valg af to stemmetællere

 1. Formanden aflægger beretning på bestyrelsens vegne til godkendelse

 1. Kassereren fremlægger årsregnskabet til godkendelse

 1. Behandling af indkomne forslag (skriftligt 3 uger før generalforsamlingen)

 1. Diskussion af klubbens situation og udviklingsstrategi

 1. Fastsættelse af kontingenter og indskud for næste år

 1. Bestyrelsen fremlægger årets budget til godkendelse

 1. Valg af bestyrelse: 7 medlemmer og 2 suppleanter (hvert år)

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år)

 1. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Den 10. januar 2018

Lars Tonnesen
NB.
Du kan afmelde nyhedsbreve, ved at logge ind og sætte markering i feltet
Ønsker ikke nyhedsbrev på din profil.
Klik her www.tkr.dk for at besøge vores
hjemmeside.

Tennisklubben Ryvang - Lyngbyvej 110 (indkørsel via Ryparken) - 2100 København Ø - Tlf. 22199506